Privacybeleid

Als eigenaar van Praktijk Onder de vleugels ben ik (Marieke Knegtel) verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens. In dit privacybeleid leg ik uit welke persoonsgegevens ik verzamel en verwerk, waarom ik dit doe, hoe ik hiermee om ga, en welke rechten je hebt ten aanzien van deze gegevens.

Persoonsgegevens
Ik verwerk jouw persoonsgegevens wanneer je gebruik maakt van mijn diensten, of wanneer je deze gegevens zelf aan mij verstrekt (bijvoorbeeld via het contactformulier op de website, of per e-mail). Persoonsgegevens die verwerkt worden zijn:
– NAW gegevens
– Telefoonnummer/e-mailadres
– Overige persoonsgegevens die je actief aan mij verstrekt
– Gegevens over jouw activiteiten op deze website
– Internetbrowser en type apparaat.

Persoonsgegevens van minderjarigen
Ik heb niet de intentie gegevens te verzamelen over personen die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ik toestemming heb van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een websitebezoeker ouder dan 16 is.

Als je ervan overtuigd bent dat ik zonder toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige niet ouder dan 16 jaar, neem dan contact met mij op via info@praktijkonderdevleugels.nl. Dan verwijder ik deze informatie.

Het verwerken van persoonsgegevens
Ik verwerk persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het aanleggen van een dossier wanneer je bij mij in begeleiding bent
– Contact op kunnen nemen indien dit nodig is voor de begeleiding, of op eigen verzoek
– Het informeren over wijzigingen van diensten
– Het verbeteren van deze website en het afstemmen van diensten op jouw voorkeuren.
– Het voeren van mijn (financiële) administratie en het opstellen van facturen.

Beveiliging van persoonsgegevens
Ik neem de bescherming van persoonsgegevens serieus, en ik neem passende maatregelen om de privacy te borgen. Dit doe ik als volgt:

– Alleen ik heb toegang tot de persoonsgegevens
– Ik respecteer ieders privacy en ga zorgvuldig om met persoonsgegevens
– Ik hou mij aan de wettelijke geheimhoudingsplicht
– Ik bewaar persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk
– Ik verstrek persoonsgegevens alleen aan derden als dit nodig is, bijvoorbeeld om om door te verwijzen. Dit gebeurt alleen met jouw expliciete toestemming.
– Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van persoonsgegevens, bijvoorbeeld om te voldoen aan een wettelijke verplichting, dan zal ik je hierover informeren alvorens ik dit doe. Dit kan het geval zijn bij (een vermoeden van) kindermishandeling en/of huiselijk geweld. Als professional ben ik verplicht te handelen volgens de Meldcode.

Persoonsgegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je eigen persoonsgegevens (of die van je minderjarige kind, niet ouder dan 16 jaar) in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

Dit betekent bijvoorbeeld dat je bij mij een verzoek kan indienen om je dossier op te vragen, naar een andere persoon of organisatie te sturen, of te verwijderen.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van de persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming op de verwerking van deze persoonsgegevens sturen naar info@praktijkonderdevleugels.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek door jou is gedaan, vraag ik om een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je MRZ (machine readable zone; de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op het verzoek.

Gebruik van cookies
Mijn website gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone.

Ik gebruik deze cookies om ervoor te zorgen dat mijn website naar behoren werkt, en dat bijvoorbeeld voorkeursinstellingen goed onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website te kunnen optimaliseren.
Bij het eerste bezoek aan deze website ben je geïnformeerd over deze cookies en is toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.
Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.