Rouwbegeleiding

Wat is rouw?
Iedereen krijgt tijdens zijn of haar leven te maken met vormen van verlies. Bijvoorbeeld bij het overlijden van een dierbare persoon, bij een verhuizing, een vriendschap die verwatert of een huisdier dat doodgaat. Ook een echtscheiding en de gezinssituatie die hierdoor verandert kan een groot verlies zijn. Sommige verliezen zijn redelijk te behappen. Het kan echter ook zijn dat er iets gebeurt dat zo ingrijpend is dat emoties je overspoelen of dat er blokkades optreden.

In verliessituaties is het belangrijk om te rouwen. Rouwen is hard werken. Het betekent dat de wereld als het ware opnieuw ontdekt moet worden omdat er iets heel groots is veranderd. Dit kan gevolgen hebben voor hoe je je voelt of hoe je in het leven staat. Je kunt overweldigd raken door gevoelens zoals boosheid en verdriet. Of misschien treedt er juist gevoelloosheid op. Er is bijna niets “raar” in een rouwproces. Omdat iedereen dit proces voor zichzelf moet uitvinden, kan het zijn dat er gevoelens van eenzaamheid ontstaan. Dat het lijkt alsof niemand begrijpt wat je doormaakt. Ook omdat de mensen om je heen, bijvoorbeeld in de klas of op het werk, snel weer doorgaan alsof alles nog normaal is.

rouwbegeleiding

Rouwbegeleiding
Als er in rouwsituaties op de juiste manier wordt gereageerd, kan dit mogelijk latere problematiek en ‘gestapeld’ verdriet voorkomen. Wanneer het je zelf niet goed lukt om die ‘juiste manier’ te vinden, is het belangrijk dat er begeleiding wordt geboden. Voor kinderen en jongeren in rouw zijn dit bijvoorbeeld de ouder(s), andere familieleden, een leerkracht of mentor. Bij volwassenen kunnen dit familieleden zijn, vrienden, of een vertrouwenspersoon op het werk.
Soms is de steun uit het eigen sociale netwerk niet genoeg en is er tijdelijk extra ondersteuning nodig. Als rouwbegeleider kijk ik graag mee en bied ik op coachende wijze advies en begeleiding. Mijn doel is om samen vorm te geven aan een zo gezond en persoonlijk mogelijk rouwproces.