Werkwijze

Voor wie?
Ik bied rouwbegeleiding aan kinderen, jongeren en volwassenen in Almkerk en omliggende gemeenten.

Ook mensen met bijvoorbeeld een licht verstandelijke beperking, ADHD of autisme kunnen bij mij terecht. Ik lever zoveel mogelijk maatwerk en bekijk per persoon wat hij of zij nodig heeft en welke methodiek of werkvorm passend is.

Mijn begeleiding richt zich op het verlies van dierbare personen (stervensbegeleiding en rouwbegeleiding).
Ook als er sprake is van zogeheten levend of chronisch verlies (bijvoorbeeld bij niet-aangeboren hersenletsel, een chronische ziekte, of het hebben van een kind met een beperking) kan ik ondersteunen. 

Mijn ondersteuning is eerstelijns. Dit wil zeggen dat er geen verwijzing nodig is van de huisarts. 

Werkwijze
Over het algemeen ga ik op huisbezoek, zodat de afspraken in de eigen veilige omgeving plaatsvinden. Desgewenst kunnen de gesprekken ook in mijn praktijk in Almkerk plaatsvinden.
Voorafg
aand aan de ondersteuning vindt altijd een intakegesprek plaats. Tijdens dit gesprek is er ruimte voor een kennismaking en bepalen we samen waar de begeleiding zich op zal gaan richten. 

In het geval van kinderen onder de 12 jaar is dit gesprek alleen met de ouder(s)/verzorger(s). In samenspraak bepalen we dan of de begeleiding zal bestaan uit gesprekken met het kind, of uit gesprekken met de ouder(s) waarbij psycho-educatie (uitleg over rouw) en praktische handvatten worden gegeven. Een combinatie is ook mogelijk. 
Bij jongeren tussen de 12 en 18 jaar wordt per situatie en in overleg met ouder(s) én jongere bekeken wat wenselijk is.

In alle gevallen hebben we na ongeveer vijf afspraken een evaluatiemoment. Hierbij wordt gekeken of de begeleiding kan worden afgerond of dat verdere ondersteuning gewenst is.